Holger Kretschmer

Holger Kretschmer

Тошко убеждава със страст и задълбочени познания… в неговата специализация!