Магнетичен лидер “Развий максималният си потенциал”

Магнетичен лидер “Развий максималният си потенциал”
Лектор Тошко Савов 

Начало 5 Септември.

Всеки Вторник от 20 часа по 1 тема от общо 8. 
Всяка неделя от 20 часа ще се проведе практиката.

Достъп 6 месеца от началото на обучението.

Двумесечно обучение с дълбока трансформираща програма за изграждане на устойчиви лидерски навици и презентационни умения. 

Програма на обучението:
1. Основни качества на Лидера
2. Изгради навици за ефективна комуникация
3. 9-те лични фактора как ни възприемат околните
4. 5-те качества на най-добрите търговци
5. Тайната на 7-те убеждаващи състояния
6. Използвай гласа си като мощен инструмент
7. Справяне с възраженията с лекота
8. Четирипластов модел на комуникация по метода на Шулц фон Тун

Цена: 280лв (За двама човека 499лв)
Банкова сметка: BG15RZBB91551014430652 
Основание на плащането: „Магнетичен лидер“ и трите имена.